Baner

Psihosocijalni program

Deca i mladi nemaju granice, izveštaj iz 2023. godine

U okviru projekta “Deca/Mladi nemaju granica”, u periodu od septembra 2022. do jula 2023. realizovano je ukupno trinaest (11) radionica. Dinamika održvanja radionica je bila jednom mesečno u trajanju od po 2h. Devet (9) radionica održano je u Beogradu, u prostorijama Kancelarije za mlade opštine Vračar, dok su četiri (4) radionice održane u okviru kampa na planini Golija. Voditeljke radionice su Jelena Vulić, dipl. psiholog i Katarina Jovčić, dipl. specijalni pedagog, obe psihoterapeuti pod supervizijom

Psihološki i emocionalni uticaj koji sama dijagnoza i lečenje nose sa sobom mogu predstavljati izazov za mladu osobu koja se sa ovim suočava. Dijagnoza raka može poremetiti normalan psiho-socijalni razvoj i imati uticaj na važne razvojne zadatke. Ovaj uticaj ne mora uvek da bude negativan, deca i mladi koji su se lečili od raka pokazuju visok nivo rezilijentnosti i snage, koji im pomažu da se sa teškim situacijama nose sa zrelošću koja prevazilazi njihov kalendarski uzrast. Prateći sadržaj koji su učesnici iznosili na radionicama, može se zaključiti da mladi generalno imaju pozitivan stav prema budućnosti, na privatnom i profesionalnom planu.

Radionice sa mladima su se pokazale kao mesto gde mladi grade svoj identitet, osnažuju svoje psihološke potencijale i uče da na zdrav način prihvataju sebe i adaptiraju se na život posle lečenja. Iz tog razloga bilo bi poželjno nastaviti sa psihološkim radionicama, koje bi mogle da poprime i oblik grupa podrške, koje bi potencijalno mogle da prerastu i u vršnjačke grupe podrške i funkcionišu kontinuirano za sve mlade koji dolaze sa sličnim problemima.

Potrebno je članove grupe osnaživati da prepoznavanjem i prevazilaženjem ličnih emocionalnih problema povodom posledica bolesti ili lečenja budu što efikasniji u zagovaranju prava dece i mladih obolelih od raka, kao i da ostvare sve svoje potencijale u ličnom i profesionalnom angažovanju. Uključivanje mladih u događaje i javne nastupe vezano za promociju i zaštitu prava dece i mladih obolelih od raka, moglo bi da doprinese ciljevima i na ličnom planu – bezuslovno prihvatanje sebe, samoaktualizacija, konstruktivno rešavanje problema, zdravi stilovi života i sl.

01-druzimo se

02-dvojac na vrhu

03-jankov kamen osvojen

04-kad je potrebna pomoc-moze i da se nosi na leđima

05-maskenbal

06-pred odlazak

07-predah-moderno doba

08-put kroz šumu

09-staza do vrha

10-studenica-grupna

 

Deca i mladi nemaju granice

Deca širom sveta, pa ni kod nas, nisu pošteđena malignih bolesti. I ako ukupan broj obolele dece čini samo 1% ukupnog broja malignih oboljenja kod odraslih, ovakve bolesti su kao uzrok smrtnosti dece na drugom mestu odmah posle nesrećnih slučajeva.

Udruženje „Uvek sa decom“ već 31 godinu pruža podršku deci i mladima obolelim od malignih bolesti, kao i njihovim porodicama i stvara uslove za njihovo što kvalitetnije lečenje.
Trenutno u Evropi ima više od 500,000 preživelih posle lečenja od raka u detinjstvu.

U poslednjih 30 godina, medicinski tretman i dodatna nega je unapređena, a rezultat toga je da 80% dece koja su lečena od raka žive 5 godina ili više posle lečenja. Ali tu je rizik od posledica lečenja odnosno to su neželjeni efekti koji su povezani sa tretmanom koji su imali tokom lečenja.

Neželjeni efekti mogu biti razvijeni tokom lečenja I da se nastave tokom preživljavanja ili mogu biti razvijeni mnogo godina posle lečenja od raka.

Razgovor sa medicinskim timom koji je lečio dete je na prvom mestu u cilju prevencija i upravljanja neželjenim efektima.Ali tu su i grupe dece koja su završila lečenje i koje su jako važne da postoje jer razmena informacija unutar grupe je jedan od mogućih momenata prepoznavanja posledica lečenja koja bi se mogla prevenirati .

Projekat „Deca i mladi nemaju granice“ je pilot projekat koji ima za cilj formiranje grupe preživelih od raka u detinjstvu.

Udruženje”Uvek sa decom” formiranjem grupe ima viziju da svi preživeli od raka u detinjstvu mogu da žive svoj život sa najboljim mogućim kvalitetom.Imajući to na umu, formirana grupa preživelih bi imala misiju poboljšanja kvaliteta preživljavanja – a samim tim i života preživelih.

Da bi došlo do poboljšanja kvaliteta preživljavanja – a samim tim i života preživelih neophodno je da sve teme koje su za njih bitne budu dovedene na nacionalni nivo. Zato je potrebno da kroz saradnju, deljenje resursa i javna zagovaranja grupa radi na promeni javne politike za svakog preživelog u Republici Srbiji.

Projektom je predviđeno da se održi dvanaest radionica u periodu od septembra meseca 2022 do septembra meseca 2023.

Nakon održanih radionica i evaulacije, napraviće se plan za dalji rag grupe.

Verujemo da će grupa biti dovoljno snažna i imati kapaciteta da javnim zagovaranjem doprinese da svi preživeli mogu da žive svoj život sa najboljim kvalitetom.

 

Roditeljski kutak

Gotovo više od polovine obolelih mališana koji se leče na Institutu za onkologijiju i radiologiju Srbije  u Beogradu su iz unutrašnjosti, a njihovi roditelji, koji su na prvoj liniji odbrane često nemaju gde da borave dok njihova deca biju svoje bitke.

Upravo zato, Uvek sa decom je pokrenulo projekat Roditeljski kutak – kupovinu stana u blizini bolnice. Mi neumorno radimo na ostvarenju našeg cilja prisustvom na brojnim manifestacijama, sajmovima, organizujemo humanitarne koncerte i izložbe...

Dok se ne steknu uslovi za realizaciju projekta, iznajmili smo stan u ulici Smiljanićeva 6/1/5 od 104 m2 u neposrednoj blizini Instituta za onkologiju i radiologiju RS.
Tu će roditelji moći i da se odmore, prespavaju, pripreme hranu, okupaju i operu veš i ne brinu dodatno i o ovim stvarima, kao i da dobiju svu potrebnu psihosocijalnu podršku u okviru radionica koje su do sada održavane na samom odeljenju. Iskustva iz drugih zemalja nam pokazuju da je ovo jedan od segmenata koji doprinosi većem broju izlečene dece.

 

Formular za prijavu možete preuzeti odavde i poslati ga na e-mail adresu udruženja. Možete pogledati i kako izgledaju dozvola za boravak i ugovor o pružanju usluga.

01-roditeljski-kutak-dnevna soba

02-roditeljski-kutak-spavaca soba

03-roditeljski-kutak-kuhinja

04-roditeljski-kutak-terasa


Cveće na terasi u punom sjaju, za oči i dušu lek.
Tim udruženja vodi računa o svakom detalju u Roditeljskom kutku.
Zato se porodice osećaju lepo i udobno u njemu.

05-roditeljski-kutak-soba2

06-roditeljski-kutak-kupatilo